Projektowanie mostów wg Eurokodów

Program szkolenia

Dzień 1
Tematyka i treść szkolenia 
Godziny
Część 1
Dr hab. inż.
Tomasz Siwowski prof. PRz
1.1. Wprowadzenie,
1.2. Stan prawny wdrażania euronorm
       w mostownictwie
1.3. Układ norm, klasyfikacja
1.4. Ogólne zasady projektowania
       mostów wg Eurokodów
830-1000
 
(2h)
Część 2
Dr inż.
Dariusz Sobala
 
2. Obciążenia i oddziaływania
    na obiekty mostowe
2.1. Obciążenia i oddziaływania
       wg PN-EN 1991-1
2.1.1. Obciążenia stałe
2.1.2. Obciążenie wiatrem
2.1.3. Oddziaływania termiczne
2.1.4. Obciążenia technologiczne
2.1.5. Obciążenia wyjątkowe
2.2. Obciążenia ruchome mostów
       wg PN-EN 1991-2
2.3. Przykłady zestawienia obciążeń
1030-1400
 
(4h)
Część 3
Dr inż.
Lucjan Janas
 
3. Projektowanie przęseł mostów
    drewnianych
3.1. Ogólne zasady projektowania
       wg PN-EN 1995-2
3.2. Podstawowe parametry materiałowe
3.3. Podstawy analizy konstrukcji
3.4. Stany graniczne nośności ULS
3.5. Stany graniczne użytkowalności SLS
3.6. Wybrane wymagania konstrukcyjne
3.7. Przykład obliczeniowy
1430-1600
 
(2h)
Razem:
8 godz.
Dzień 2
Tematyka i treść szkolenia 
Godziny
Część 4
Dr inż.
Ewa Michalak
 4. Projektowanie przęseł mostów
     betonowych i sprężonych
4.1. Ogólne zasady projektowania
       wg PN-EN 1992-2
4.2.  Podstawowe parametry materiałowe
4.3. Podstawy analizy konstrukcji
4.4. Stany graniczne nośności ULS
4.5. Stany graniczne użytkowalności SLS
4.6.  Wybrane wymagania konstrukcyjne
4.7. Przykłady obliczeniowe
 830-1200
 
(4h)
Część 5
Dr hab. inż.
Tomasz Siwowski prof. PRz
5. Projektowanie przęseł mostów
    stalowych i zespolonych
5.1. Ogólne zasady projektowania
       wg PN-EN 1993-2 i PN-EN 1994-2
5.2.  Podstawowe parametry materiałowe
5.3.  Podstawy analizy konstrukcji
5.4.  Stany graniczne nośności ULS
5.5. Stany graniczne użytkowalności SLS
5.6.  Wybrane wymagania konstrukcyjne
5.7.  Przykłady obliczeniowe
1230-1600
 
(4h)
Razem:
8 godz.
Dzień 3
Tematyka i treść szkolenia
 Godziny
Część 6
Dr inż.
Krzysztof Trojnar
6. Projektowanie fundamentów mostów
6.1. Ogólne zasady projektowania   
       fundamentów wg PN-EN 1997-1
6.2. Podstawy projektowania fundamentów
       bezpośrednich i pośrednich
6.3. Stany graniczne nośności ULS
6.4. Stany graniczne użytkowalności SLS
6.5. Wybrane wymagania konstrukcyjne
6.6. Przykłady obliczeniowe
830-1200
 
(4h)
 
Część 7 
Dr inż.
Dariusz Sobala
 
7. Przegląd geotechnicznych norm
     wykonawczych
7.1. Pale przemieszczeniowe
7.2. Pale wiercone
7.3. Ściany szczelinowe
7.4. Kotwy gruntowe
7.5. Grodzice stalowe
7.6. Mikropale
1230-1600
 
(4h)
 
Razem:
8 godz.
Dzień 4
Tematyka i treść szkolenia
Godziny
Część 8
Dr inż.
Krzysztof Trojnar
 
 
 
Dr inż.
Lesław Bichajło
8. Wybrane zagadnienia szczegółowe
8.1. Projektowanie konstrukcji
oporowych i skarp nasypów drogowych
8.1.1. Parcie gruntu na konstrukcje oporowe
8.1.2. Stateczność nasypów drogowych
8.1.3. Przykłady obliczeniowe
8.2. Projektowanie nawierzchni na mostach
8.2.1. Nawierzchnie na mostach betonowych
8.2.2. Nawierzchnie na mostach stalowych
8.2.3. Przykłady obliczeniowe
830-1000
 
(2h)
 
 
 
1030-1200
 
(2h)
Część 9 
Dr hab. inż.
Tomasz Siwowski prof. PRz
 9. Dyskusja
10. Podsumowanie szkolenia
11. Wydanie certyfikatów uczestnictwa
 
1215-1600
 
(4h)
Razem
8 godz.
Ogółem:                                                                  32 godziny wykładów 

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję